หน่วยงานที่สนใจจัดทำเว็บไซต์

Showing 1-8 of 8 items.
#ชื่อหน่วยงานชื่อสกุลชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการวันที่ส่ง/แก้ไขดำเนินการ
1องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานอุไรวรรณศรีโยวงค์www.ksao.go.th2019-03-01 11:07:37ดำเนินการแล้ว
2องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจิรัชญาภรณ์ซ่อนกลิ่นwww.huaytoei.go.th2018-01-25 11:07:39ดำเนินการแล้ว
3สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมยงยุทธคำอาจ www.sasukwapi.com2019-03-25 11:07:39ดำเนินการแล้ว
4สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือกสมัย บัวชาhttp://www.nachuakpho.com/2019-03-25 11:07:39ดำเนินการแล้ว
5สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูนสมัยทองพูลhttp://www.nadun-pho.com/2019-03-25 11:07:39ดำเนินการแล้ว
6องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรังเจ้าหน้าที่พัสดุ-http://www.kudrang.go.th2018-09-02 11:07:41ดำเนินการแล้ว
7ฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม-ยังไม่กำหนด2019-09-02 11:08:32อยู่ระหว่างดำเนินการ
8กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขอังคณางค์ หัวเมืองวิเชียรhttp://pmqa.moph.go.th2018-10-01 11:42:47ดำเนินการแล้ว