ติดต่อประสานงาน

ผู้จัดหลักสูตร/ผู้สอน : นายบัญชา อุดมวิเศษ
การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปี 2545)

ประวัติการทำงาน :
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ Administrator,WebMaster,Programmer งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ปี 2548-ปัจจุบัน)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Administrator,WebMaster,Programmer&Technician ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ปี 2545-2547)

ความถนัด : Linux Server,Mysql,SQL,PHP,Html,YiiFramework,Microsoft Visual Foxpro,Delphi
ผลงาน : คลิกที่นี่


ผู้จัดหลักสูตร/ผู้สอน : นายบัญชา อุดมวิเศษ
มือถือ : 0956634148,0819106002
Email : bancha_u@hotmail.com,bancha2008@gmail.com
Line ID : 0819106002
Facebook : bancha.udomwised
.

ช่องทางการชำระเงินเลขที่บัญชี 409-0-08647-7 (ธนาคารกรุงไทย)
พร้อมเพย์ : 0819106002
เลขที่บัญชี 710-1-08110-9 (ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา)
พร้อมเพย์ : 3320900930910
.